Niemiecka umowa kupna sprzedaży samochodu - co i jak

Poszukujesz kupca lub jesteś zainteresowany kupnem nowego auta? W obu przypadkach będzie potrzebna Ci umowa kupna-sprzedaży samochodu, potwierdzająca jego zakup. Mimo tego, że to strony mają możliwość wyboru formy, najbardziej zalecana jest właśnie pisemna umowa, ponieważ posiadanie oryginału, bądź nawet fizycznej kopii pomoże nam rozstrzygnąć wszelkie spory pomiędzy stronami zakupu. W polskich realiach przeważnie odbywa się to z obywatelami Ukrainy ( samochód jest własnością Polaka ) lub z Niemcami - w tej sytuacji najczęściej Polacy są stroną kupującą - ponad połowa sprowadzanych pojazdów pochodzi właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. Zobacz, jakie informacje należy uzgodnić w umowie.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży pojazdu ( Kaufvertrag )?

Formalnie nie ma przeszkód abyś samodzielnie przygotował umowę i wszystkie zawierające się w niej zapisy, dlatego przygotowaliśmy spis najprzydatniejszych informacji, które należy zawrzeć w umowie:

 • Data oraz lokalizacja zawarcia umowy,
 • Dane osobowe stron ( tj. Imiona, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz numery dowodów osobistych ),
 • Informacje na temat sprzedawanego/kupowanego pojazdu (marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, VIN, wszelkie oznaczenia pojazdu, data pierwszej rejestracji, pojemność skokowa silnika, stan licznika, uwagi dot. wyposażenia i stau technicznego pojazdu),
 • Wszelakie warunki umowy ( Cena oraz sposób uiszczenia np. gotówka, przelew, termin wydania pojazdu,
 • Podpis kupującego, poświadczający zapoznanie się ze stanem technicznym oraz wizualnym pojazdu,
 • Oświadczenie sprzedającego, że jest w pełni właścicielem pojazdu, a pojazd nie został zajęty przez komornika sądowego oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia,
 • Informacje na temat liczby przekazanych kluczyków oraz posiadanych dokumentów,
 • Zapis, iż w sprawach nieuregulowanych umową strony będą mieć stosować przepisy Kodeksu cywilnego
 • Podpis obu stron transakcji.

Umowy musi być zapisana w języku Polskim oraz Niemieckim. Nie można dzielić jej na osobne części ( jedna kartka po Niemiecku, a inna po Polsku). Pamiętajmy, że ostrożności nigdy za wiele - według Polskiego prawa to nabywca i sprzedający ustalają zasady swobody umowy. Jeżeli uważasz, że jakaś informacja powinna zostać zawarta - śmiało ją zapisz.
Po spisaniu umowy przed podpisaniem sprawdź jeszcze raz wszystkie punkty - poprawność danych, cenę, opis stanu technicznego pojazdu. Warto również zrobić kilka zapasowych kopii. Jeżeli jesteś kupującym dopilnuje abyś otrzymał wszystkie potrzebne dokumenty.

Najczęściej zadawane pytania przy kupnie samochodu z Niemiec

1. Jakie wymiary powinien posiadać dokument?

Najczęściej umowa zawiera 1-2 strony formatu A4, lecz wszystko zależy od ilości informacji zawartych w umowie. Poniżej możemy porównać przykładową umowę kupna-sprzedaży w języku polskim jak i niemieckim: Przykładowa umowa [PDF]

2. Jak długo przechowywać spisaną umowę?

Uważa się, że najbardziej odpowiedni czas posiadania umowy “pod ręką” są 3 lata. Po tym terminie trudno o jakieś spory, czy “reklamacje”

3. Co jeżeli stroną kupującą nie jest osoba fizyczna?

Jeżeli stroną transakcji będzie np. spółka, wówczas w umowie powinniśmy zawrzeć nazwę podmiotu gospodarczego, adres siedziby, KRS oraz NIP wraz z REGON’em

4. Czy sprzedawany w trakcie spisywania umowy pojazd może mieć kilku nabywców lub współwłaścicieli?

Tak. Często zdarza się, że np. małżonkowie chcą zakupić auto. W tej sytuacji jedne co, to trzeba dopisać do treści umowy wszystkich współwłaścicieli oraz wkład finansowy, włożony w zakup. Każdy z nich musi złożyć własnoręczny podpis w wyznaczonym do tego miejscu.

5. Czy można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży pojazdu?

Tak. Jeżeli np. kupiłeś używany samochód i okazało się, że ma on wadę fizyczną lub prawną, która nie była zawarta w umowie ( dla przykładu - brak zapisu, że samochód jest powypadkowy) to w każdej chwili i sytuacji będziesz mógł powołać się na rękojmie. Wówczas od sprzedawcy możesz żądać: obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na wolną od wad.

6. Czy objęty umową pojazd może mieć wady fizyczne lub być po prostu uszkodzony?

Formalnie nie ma przeszkód. Może się to nawet wydawać nam korzystne, jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę - chociażby będziesz mógł wynegocjować odpowiednią cenę. Jedyne o czym musisz pamiętać to wypisanie szczegółowo wszystkich stwierdzonych usterek. Jeżeli lista usterek będzie długa - można sporządzić załącznik do umowy.

7. Czy umowa może zawierać opłaty w ratach?

Jeżeli pojazd jest kupowany z salonu czy komisu możliwość skorzystania z płatności w ratach jest czymś normalnym. Kupowanie pojazdu od osoby fizycznej w ten sposób również nie stanowi problemu. Pamiętaj tylko o kilku zwrotach oraz “haczykach” często używanych w umowach, na które trzeba zwrócić uwagę:

 • Zapis, iż pojazd pozostaje własnością sprzedawcy, do momentu uiszczenia całej ceny ( przy czym nie ma on prawa sprzedać innej osobie ). Warto również zapisać termin ostatniej raty, by uniknąć sporów,
 • Zapis o zadatku - ustalona ilość finansowa przekazana sprzedającemu podczas podpisania umowy ( w celu zabezpieczenia się przy np. zerwaniu umowy ). Pamiętajmy, że jeżeli kupujący zrezygnuje z zakupu - zadatek zatrzymuje sprzedający.

Obowiązki sprzedającego:

 • Udzielenie informacji na temat stanu prawnego pojazdu ( np. czy jest obciążony kredytem ),
 • Przekazanie informacji i danych wszystkich właścicieli pojazdu,
 • Przekazanie wszystkich dokumentów( Fahrzeugbrief – dowodu własności, Fahrzeugschein - dowodu rejestracyjnego, HU-Hauptuntersuchung - przeglądu stanu technicznego, AU-Abgasuntersuchung - analizy składu spalin. Do tego wszelakie książki serwisowe, karty pojazdu).

Obowiązki kupującego:

 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu ( jeżeli nie jesteś w stanie określić stanu, warto posłużyć się rady rzeczoznawcy samochodowego. Jeżeli jest to możliwe, warto udać się na jazdę testową. Pamiętajmy, że warto sprawdzić każdy aspekt oraz stan samochodu, by później uniknąć problemów,
 • Sprawdzenie aktualnego badania technicznego pojazdu ( jeżeli owego nie posiada - należy je jak najszybciej wyrobić),
 • Upewnij się, że rozumiesz każdy punkt - w każdej chwili możesz udać się na konsultacje z rzeczoznawcą.

W obecnych czasach bardzo łatwo o przekręty i oszustwa, dlatego kupujący zawsze powinien mieć oczy dookoła głowy - wszystko sprawdzić kilka razy, by mieć pewność, że dokonujemy poprawnego wyboru. Najpopularniejszą i najczęściej spotykana forma oszustwa jest “sprzedaż na niemca”, w której kupiec fałszuje, bądź zataja pewne procedury, by uwolnić się od kosztów, czy odpowiedzialności karnej. Przeczytaj więcej o oszustwie nazywanego “sprzedaż na niemca” na stronie:
https://www.gethelp.pl/blog/moto-ciekawostki/sprzedaz-na-niemca

© Copyright 2021. All Rights Reserved.